stempel

Welkom

De Zonnewende is een katholieke daltonbasisschool in de wijken Woudhuis en Osseveld in Apeldoorn. Wij bieden onze kinderen onderwijs op maat aan: ieder kind zijn eigen talent. Binnen het daltononderwijs staan leerstof en kind centraal. Ieder kind zien wij als een individu met eigen talenten. Ons motto is dan ook: 

                              IEDER KIND ZIJN EIGEN TALENT!

Zelfstandigheid, samenwerking en omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid zijn in toenemende mate belangrijk om je goed staande te kunnen houden in de samenleving. Wij willen kinderen uitdagen tot leren én leven in een pedagogisch klimaat van wederzijds vertrouwen. Een gestructureerde en veilige leeromgeving is essentieel om kinderen vaardigheden en kennis bij te brengen. Ouders zijn wij in dit proces als educatieve partners.

Op deze website vindt u praktische informatie voor ouders, links voor kinderen, de maandelijkse nieuwsbrief "de Zonnewijzer" en nog veel meer...

150316 FacebookBannertijd

kanjer copy